Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy obowiązek uczestnictwa w potwierdzeniu sald obejmuje także podatnika rozliczającego się na podstawie PKPiR?

Czy obowiązek uczestnictwa w potwierdzeniu sald obejmuje także podatnika rozliczającego się na podstawie PKPiR?

03.02.11
articleImage: Czy obowiązek uczestnictwa w potwierdzeniu sald obejmuje także podatnika rozliczającego się na podstawie PKPiR? fot. Thinkstock
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczam się na podstawie PKPiR. Nie prowadzę rozrachunków ze swoimi kontrahentami. Ponieważ skończył się rok to niektórzy klienci przesyłają mi potwierdzenia sald na dany dzień rachunkowy.
Czy mam obowiązek potwierdzać takie saldo skoro nie prowadzę księgo handlowej i nie dotyczy mnie ustawa o rachunkowości?
Ciężko mi jest określić, jaka była należność/zobowiązanie na dany dzień nie prowadząc ewidencji rozrachunków.
Nie ma Pan wynikającego z przepisów obowiązku uczestniczenia w potwierdzaniu sald.
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację należności drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (zob. art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. – dalej u.o.r.). Z inicjatywą potwierdzenia stanu należności występują wierzyciele. W tym celu wysyłają kontrahentom (dłużnikom) na piśmie potwierdzenie salda należności. Kontrahent potwierdzają to saldo lub zgłaszają zastrzeżenia (na piśmie). W ten sposób zostaje zinwentaryzowana zarówno należność u wierzyciela, jak i zobowiązanie u dłużnika.
Podkreślić należy, że obowiązek inwentaryzacji należności obciąża wyłącznie podmioty prowadzące księgi rachunkowe (przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm., nie nakładają podobnych obowiązków). Jednocześnie nie ma przepisu nakładającego obowiązek uczestniczenia w potwierdzaniu salda. W konsekwencji nie ma Pan wynikającego z przepisów obowiązku uczestniczenia w potwierdzaniu sald (w szczególności obowiązku takiego nie nakładają na Pana przepisy u.o.r.).
Tomasz Krywan 03.02.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE