Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy obowiązek uczestnictwa w potwierdzeniu sald obejmuje także podatnika rozliczającego się na podstawie PKPiR?

Czy obowiązek uczestnictwa w potwierdzeniu sald obejmuje także podatnika rozliczającego się na podstawie PKPiR?

03.02.11
articleImage: Czy obowiązek uczestnictwa w potwierdzeniu sald obejmuje także podatnika rozliczającego się na podstawie PKPiR? fot. Thinkstock
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczam się na podstawie PKPiR. Nie prowadzę rozrachunków ze swoimi kontrahentami. Ponieważ skończył się rok to niektórzy klienci przesyłają mi potwierdzenia sald na dany dzień rachunkowy.
Czy mam obowiązek potwierdzać takie saldo skoro nie prowadzę księgo handlowej i nie dotyczy mnie ustawa o rachunkowości?
Ciężko mi jest określić, jaka była należność/zobowiązanie na dany dzień nie prowadząc ewidencji rozrachunków.
Nie ma Pan wynikającego z przepisów obowiązku uczestniczenia w potwierdzaniu sald.
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację należności drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (zob. art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. – dalej u.o.r.). Z inicjatywą potwierdzenia stanu należności występują wierzyciele. W tym celu wysyłają kontrahentom (dłużnikom) na piśmie potwierdzenie salda należności. Kontrahent potwierdzają to saldo lub zgłaszają zastrzeżenia (na piśmie). W ten sposób zostaje zinwentaryzowana zarówno należność u wierzyciela, jak i zobowiązanie u dłużnika.
Podkreślić należy, że obowiązek inwentaryzacji należności obciąża wyłącznie podmioty prowadzące księgi rachunkowe (przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm., nie nakładają podobnych obowiązków). Jednocześnie nie ma przepisu nakładającego obowiązek uczestniczenia w potwierdzaniu salda. W konsekwencji nie ma Pan wynikającego z przepisów obowiązku uczestniczenia w potwierdzaniu sald (w szczególności obowiązku takiego nie nakładają na Pana przepisy u.o.r.).
Tomasz Krywan 03.02.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • MF doprecyzuje przepisy w zakresie zgłoszeń celnych

  Obrazek do artykułu: MF doprecyzuje przepisy w zakresie zgłoszeń celnych

  W związku z nowymi unijnymi regulacjami celnymi minister finansów przygotował projekt rozporządzenia dookreślającego zasady dokonywania zgłoszeń celnych, które mają uprościć formalności celne niezbędne do objęcia towarów procedura celną oraz do... Więcej

 • Kwota VAT na paragonie nie musi być wyrażona w złotówkach

  Obrazek do artykułu: Kwota VAT na paragonie nie musi być wyrażona w złotówkach

  Kwota podatku nie musi być wyrażona w złotówkach. Przeliczenia należy dokonać z dnia przy zastosowaniu kursu z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Nie można przyjąć jednego kursu do rozliczenia sprzedaży. Więcej

 • Zmieni się tryb awansowania w Służbie Celnej

  Obrazek do artykułu: Zmieni się tryb awansowania w Służbie Celnej

  Minister finansów przygotował zmiany w rozporządzeniu w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych, które mają na celu usprawnienie trybu awansowania w Służbie Celnej. Więcej

 • Resort finansów opublikował ostateczną wersję formularza FAT-1

  Obrazek do artykułu: Resort finansów opublikował ostateczną wersję formularza FAT-1

  Jak poinformował resort finansów, dokument FAT-1, który będzie wykorzystywany przez polskie instytucje finansowe do wypełniania obowiązków nałożonych ustawą FATCA, jest już dostępny w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE)... Więcej

 • Unijna reforma audytu to nowe wyzwania KNA

  Obrazek do artykułu: Unijna reforma audytu to nowe wyzwania KNA

  Nowe zadania dla Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), m.in. w zakresie cyklicznego monitorowania rynku usług badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, mają związek z bezpośrednim stosowaniem od 17 czerwca 2016 r. przepisów... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE