Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy nieregularnie płacony czynsz należy ująć na konto RMK?

Czy nieregularnie płacony czynsz należy ująć na konto RMK?

18.12.17

Czynsz należy ujmować zgodnie z zasadą memoriału.

articleImage: Czy nieregularnie płacony czynsz należy ująć na konto RMK? fot. Thinkstock

Pytanie Użytkownika Vademecum Głównego Księgowego

Spółka z o.o. podpisała umowę 17.09.2017 r. na wynajem pomieszczeń. Zgodnie z umową czynsz plus opłaty eksploatacyjne będą opłacane z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca. Spółka nie będzie płacić tych opłat regularnie z powodu braku środków.

Czy w księgach ujmować czynsz na RMK?

Kiedy należy ująć czynsz i opłaty eksploatacyjne w koszty podatkowe, czy w momencie zapłaty?

Czyli w księgach umowę jako nkup, a w momencie zapłaty jako kup?

Odpowiedź

Czynsz należy ujmować zgodnie z zasadą memoriału, czyli w miesiącu, którego dotyczy, bez względu na termin zapłaty. Zatem nawet jeżeli spółka zamierza zapłacić czynsz w okresie późniejszym, to za dany miesiąc należy go zaksięgować przykładowo zapisem:

Wn konto 402 Usługi obce
Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi.

W momencie zapłaty zostanie rozliczone zobowiązanie:

Wn konto 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi
Ma konto 131 Bieżące rachunki bankowe.

Dla celów podatkowych czynsz należy zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu analogicznie jak dla celów bilansowych, gdyż jest to w mojej ocenie koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, który potrącalny jest w dacie poniesienia (tu: zaksięgowania).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości - dalej u.o.r. - w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Stosownie do art. 15 ust. 4d i 4e ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. - koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE