Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy nieregularnie płacony czynsz należy ująć na konto RMK?

Czy nieregularnie płacony czynsz należy ująć na konto RMK?

18.12.17

Czynsz należy ujmować zgodnie z zasadą memoriału.

articleImage: Czy nieregularnie płacony czynsz należy ująć na konto RMK? fot. Thinkstock

Pytanie Użytkownika Vademecum Głównego Księgowego

Spółka z o.o. podpisała umowę 17.09.2017 r. na wynajem pomieszczeń. Zgodnie z umową czynsz plus opłaty eksploatacyjne będą opłacane z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca. Spółka nie będzie płacić tych opłat regularnie z powodu braku środków.

Czy w księgach ujmować czynsz na RMK?

Kiedy należy ująć czynsz i opłaty eksploatacyjne w koszty podatkowe, czy w momencie zapłaty?

Czyli w księgach umowę jako nkup, a w momencie zapłaty jako kup?

Odpowiedź

Czynsz należy ujmować zgodnie z zasadą memoriału, czyli w miesiącu, którego dotyczy, bez względu na termin zapłaty. Zatem nawet jeżeli spółka zamierza zapłacić czynsz w okresie późniejszym, to za dany miesiąc należy go zaksięgować przykładowo zapisem:

Wn konto 402 Usługi obce
Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi.

W momencie zapłaty zostanie rozliczone zobowiązanie:

Wn konto 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi
Ma konto 131 Bieżące rachunki bankowe.

Dla celów podatkowych czynsz należy zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu analogicznie jak dla celów bilansowych, gdyż jest to w mojej ocenie koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, który potrącalny jest w dacie poniesienia (tu: zaksięgowania).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości - dalej u.o.r. - w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Stosownie do art. 15 ust. 4d i 4e ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. - koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Dwie trzecie firm wysłało już JPK_VAT

  Obrazek do artykułu: Dwie trzecie firm wysłało już JPK_VAT

  W piątek w południe z obowiązku przesłania jednolitego pliku kontrolnego wywiązało się nieco ponad milion podatników. Pozostałe pół miliona firm musi to zrobić do poniedziałku - wynika z informacji udzielonych lex.pl przez Ministerstwo Finansów. Więcej

 • Problemy w rozliczeniach VAT branży budowlanej

  Obrazek do artykułu: Problemy w rozliczeniach VAT branży budowlanej

  Rok funkcjonowania mechanizmu odwróconego rozliczenia VAT przy robotach budowlanych unaocznił szereg wątpliwości rozliczeniowych. Same przesłanki formalne stosowania tego mechanizmu są proste. Praktyka jest już jednak bardziej skomplikowana. Więcej

 • Kantory jednak bez kas fiskalnych

  Obrazek do artykułu: Kantory jednak bez kas fiskalnych

  Pracujemy nad zmianami w zakresie stosowania kas rejestrujących w kantorach – potwierdza Ministerstwo Finansów. Więcej

 • Dokumentacja cen transferowych do końca września

  Obrazek do artykułu: Dokumentacja cen transferowych do końca września

  Ministerstwo Finansów zamierza przedłużyć termin sporządzenia dokumentacji podatkowych i uproszczonych sprawozdań w sprawie cen transferowych. Jest już projekt rozporządzenia. Więcej

 • MF wypowiada wojnę kryptorynkowi

  Obrazek do artykułu: MF wypowiada wojnę kryptorynkowi

  Organy podatkowe muszą pomagać podatnikom. Nie mogą jednak pozwalać na oszustwa i wyłudzenia – powiedział w czwartek Paweł Cybulski, wiceminister finansów, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na VIII Konferencji Państwo 2.0. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE