Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy można ująć w kosztach firmy osoby prowadzącej działalność gospodarczą wydatki na noclegi, parking i usługi gastronomiczne?

Czy można ująć w kosztach firmy osoby prowadzącej działalność gospodarczą wydatki na noclegi, parking i usługi gastronomiczne?

20.01.10
articleImage: Czy można ująć w kosztach firmy osoby prowadzącej działalność gospodarczą wydatki na noclegi, parking i usługi gastronomiczne? fot. Thinkstock
Prowadzę działalność gospodarczą - usługi, dla dużej firmy, pozyskuję dla nich klientów, szukam zleceń i przeprowadzam montaże. Moja praca związana jest z ciągłymi wyjazdami po całej Polsce. Moje przychody to faktury wystawione za usługi wykonane w poszczególnych miastach.
Czy w ww. sytuacji mogę w koszty działalności przyjąć faktury za noclegi, parking i usługi gastronomiczne? Czy obowiązuje mnie jakiś limit związany z noclegami?
Nadmieniam, że firma z którą współpracuję, płaci mi ryczałt 90 zł za każdy nocleg.

Koszty noclegów i parkingów podatnik może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów bez żadnych limitów. Co do usług gastronomicznych - podatnik nie powinien zaliczać ich do kosztów uzyskania.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f. Skoro podatnik jeździ służbowo po Polsce, to oczywistym jest, że koszty noclegu i parkingu powiązane są z uzyskiwaniem przychodów. Uwzględniają fakt, iż brak jest stosownego wyłączenia, należy uznać, iż mamy do czynienia z kosztami ich uzyskania. Oczywiście ryczałtowy zwrot za noclegi stanowić będzie przychód podatkowy, a podatnik powinien uwzględniać go na wystawianych fakturach.
Inaczej będzie z kosztami usług gastronomicznych. Po pierwsze, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Na dodatek jedzenie jest czynnością niezależną od wykonywanej działalności - podatnik musi jeść niezależnie od tego, czy wykonuje działalność gospodarczą, czy też nie. Tym samym, koszty usług gastronomiczny nie powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik może natomiast zaliczyć do kosztów diety z tytułu podróży służbowych - zob. wyrok NSA z dnia 17 września 2009 r., II FSK 546/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/20284C1F10).
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE