Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy można ująć plik JPK_VAT jako zestawienie sprzedaży w KPiR?

Czy można ująć plik JPK_VAT jako zestawienie sprzedaży w KPiR?

03.07.18


JPK może stanowić zestawienie sporządzone na podstawie ewidencji VAT. Należy jednak upewnić się, że plik JPK zawiera wszystkie wymagane elementy.

articleImage: Czy można ująć plik JPK_VAT jako zestawienie sprzedaży w KPiR? fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika LEX Biznes Księgowość:

Prowadzimy biuro rachunkowe. Niektórzy nasi klienci aktualnie przesyłają nam dane dotyczące sprzedaży w plikach JPK. W celu uniknięcia konieczności numerowania nadmiernej ilości dokumentów wg KPiR z podwojoną, a czasem potrojoną ilością dokumentów w stosunku do tej sprzed roku 2018 (za którą to czynność klienci nie chcą dodatkowo płacić), w KPiR całą sprzedaż chcemy, jak dotychczas, księgować jedną kwotą na koniec miesiąca. Czy jest to zgodne z przepisami? Bardzo prosimy o szczegółowe wyjaśnienie i podanie podstaw prawnych na poparcie tez ujętych w wyjaśnieniu.


Odpowiedź

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - dalej r.k.p.i.r., jeżeli podatnik prowadzi odrębną ewidencję sprzedaży VAT, o której mowa w art. 109 ust. 1 (zwolniony) lub 3 (czynny) ustawy o podatku od towarów i usług, zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży towarów i usług mogą być dokonywane na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z tej ewidencji.

Zestawienie to powinno zawierać co najmniej następujące dane:
- datę (zawartą w nagłówku JPK_VAT) i kolejny numer zestawienia (brak w JPK_VAT),
- sumę przychodów ze sprzedaży netto (brak w JPK_VAT) pomniejszoną o wartość towarów i usług niestanowiącą przychodów i powiększoną o przychody nieobjęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów podatku od towarów i usług.

W efekcie wydaje się, że JPK może stanowić zestawienie sporządzone na podstawie ewidencji VAT. Należy jednak upewnić się, że plik JPK zawiera wszystkie wymagane elementy (w szczególności uzupełnić o kolejny numer zestawienia i sumę przychodów), oraz że nie zachodzi potrzeba skorygowania go o przychody nieujęte w ewidencji VAT i sprzedaż niestanowiącą przychodu.

Wydaje się, że dopuszczalne będzie przechowywanie tego zestawienia w formie elektronicznej (zmodyfikowanego pliku JPK), przepis § 21 r.k.p.i.r. nie wymaga bowiem formy pisemnej.

Proszę jednak zwrócić uwagę, że regulacja ta nie pozwala na ujmowanie korekt odrębnie w KPiR - należy wygenerować zestawienie w odrębnym pliku i w KPiR sprzedaży ująć całą sprzedaż jednym wpisem. Wydaje się, że wymagało to będzie jednak co najmniej importu do arkusza kalkulacyjnego.

LEX BIZNES KSIĘGOWOŚĆ

 

Krzysztof Klimek 03.07.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Obrazek do artykułu: Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Gaz do silników spalinowych z zerową akcyzą – takie są założenia projektu nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Na środowych posiedzeniu Sejmu odbyło drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Więcej

 • NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Obrazek do artykułu: NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Skoro udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie po opłaceniu składek członkowskich, to nie można przyjąć, że zachodzi nieodpłatność świadczenia. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Obrazek do artykułu: Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Jeżeli kontrola podatkowa nastąpiła niezwłocznie po złożeniu deklaracji podatkowej lub też w krótkim czasie po niej, podatnik zostaje pozbawiony możliwości sprostowania swojej deklaracji VAT. Wykonanie prawa do odliczenia VAT przez podatnika staje... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE