Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy można odliczyć w zeznaniu podatkowym darowiznę towaru spożywczego przekazanego na podstawie faktury wewnętrznej na cele charytatywne?

Czy można odliczyć w zeznaniu podatkowym darowiznę towaru spożywczego przekazanego na podstawie faktury wewnętrznej na cele charytatywne?

25.04.12

Przedsiębiorcy, podobnie jak osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, mają prawo odliczyć od dochodu, darowizny przekazane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego.

articleImage: Czy można odliczyć w zeznaniu podatkowym darowiznę towaru spożywczego przekazanego na podstawie faktury wewnętrznej na cele charytatywne? fot. Thinkstock

Pytanie

Czy można odliczyć w zeznaniu podatkowym darowiznę towaru spożywczego przekazanego na podstawie faktury wewnętrznej na cele charytatywne (np. kolacje dla bezdomnych)?
Darowizny są przekazywane nie tylko na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Odpowiedź

Przedsiębiorcy, podobnie jak osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, mają prawo odliczyć od dochodu, darowizny przekazane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Uzasadnienie

Zasady dokonywania odliczeń darowizn od dochodu reguluje art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa stanowi, że od dochodu można odliczyć kwoty darowizn przekazanych na cele ściśle określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, np. na zadania w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalności charytatywnej.

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z odliczenia konieczne jest przekazanie darowizny na rzecz organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego tj. organizacji, która prowadzi działalność społecznie użyteczną.
Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, wówczas przedsiębiorca nie ma prawa do dokonania odliczenia.

Jeżeli zatem, w przedstawionej sprawie, podatnik przekazywał darowizny zarówno na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak i na rzecz innych instytucji, to w zeznaniu rocznym ma prawo do odliczenia jedynie części z wykonanych darowizn, tj. tych, które spełniają warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Edyta Zaniewicz 25.04.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE