Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy możemy wystawić dla podmiotu zagranicznego fakturę w euro?

Czy możemy wystawić dla podmiotu zagranicznego fakturę w euro?

15.10.13

Można wystawić fakturę w euro. Kursem przeliczeniowym dla celów VAT najprawdopodobniej będzie kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania odsprzedawanej usługi transportowej.

articleImage: Czy możemy wystawić dla podmiotu zagranicznego fakturę w euro? fot. Thinkstock

Pytanie

Firma wystawia fakturę dla podmiotu zagranicznego. Faktura dot. refaktury kosztów transportu.
Czy możemy wystawić fakturę w euro, czy musi być w złotówkach?
Jeśli może być w euro, to z jakiego dnia należy przyjąć kurs?

Odpowiedź

Tak, możecie Państwo wystawić fakturę w euro (nawet jeżeli faktura dokumentująca odsprzedawaną usługę transportową wystawiona została w złotówkach). Kursem przeliczeniowym dla celów VAT najprawdopodobniej będzie kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (względnie ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania odsprzedawanej usługi transportowej.

Uzasadnienie

Odpowiedź pragnę rozpocząć od założenia, że refakturowanie kosztów transportu jest w przedstawionej sytuacji dopuszczalne. Założenie to jest konieczne, gdyż nie zawsze obciążanie kontrahentów kosztami transportu może przybierać formę refakturowania, tj. fakturowania odsprzedaży usług. Niekiedy koszty te powiększają podstawę opodatkowania wykonywanych na rzecz kontrahentów czynności (w szczególności dotyczy do kosztów transportu towarów będących przedmiotem dostaw towarów), a w konsekwencji nie mogą być refakturowane.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnić pragnę, że przepisy VAT nie zakazują wystawiania faktur w walutach obcych. W konsekwencji z punktu widzenia VAT jest jak najbardziej dopuszczalne, aby faktury wystawiane były w walutach obcych. Dotyczy to również faktur dokumentujących odsprzedaż usług, np. usług transportowych. W konsekwencji nie ma przeszkód, aby udokumentować odsprzedaż usługi transportowej (w tym usługi transportowej nabytej za złotówki) fakturą wystawioną w euro.

Nie ma przy tym w omawianej sytuacji najprawdopodobniej zastosowania przepis stanowiący, że kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze (zob. § 5 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.). Większość świadczonych, w tym odsprzedawanych, podatnikom zagranicznym usług transportowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce ze względu na miejsce ich świadczenia znajdujące się poza terytorium kraju (zob. art. 28b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Najprawdopodobniej dotyczy to również sytuacji, o której mowa (z treści pytania nie wynikają informacje pozwalające przypuszczać, że miejsce odsprzedaży usługi transportowej, o której mowa, należy ustalić na podstawie innego przepisu niż art. 28b ust. 1 u.p.t.u.).

Oznaczałoby to, że – jeżeli faktura dokumentująca odsprzedaż usługi transportowej zostanie wystawiona w euro – kursem przeliczeniowym dla celów VAT będzie kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (względnie ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania odsprzedawanej usługi transportowej (zob. art. 31a ust. 1 w zw. z art. 109 ust. 3a zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 19a u.p.t.u.).

Tomasz Krywan 15.10.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Obrazek do artykułu: Zarzuty dla 5 osób za wystawianiu nierzetelnych faktur VAT

  Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działający na polecenie prokuratora zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwie. Zatrzymanym zostały postawione zarzuty między innymi... Więcej

 • Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Obrazek do artykułu: Karnety na siłownię dla pracowników spółka może wrzucić w koszty

  Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem karnetów na siłownię i inne formy wypoczynku ruchowego w części sfinansowanej z jej środków obrotowych należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej... Więcej

 • Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Obrazek do artykułu: Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

  Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od średniej dla państw... Więcej

 • Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Obrazek do artykułu: Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

  Nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej, telekomunikacji i energetyce. Rzecznik Praw... Więcej

 • Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Obrazek do artykułu: Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

  Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były jednymi z tematów II Kongresu Polskiej Rachunkowości w... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE