Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy firma, która świadczy usługi marketingowe na rzecz firm musi zainstalować kasy fiskalne?

Czy firma, która świadczy usługi marketingowe na rzecz firm musi zainstalować kasy fiskalne?

14.09.09
articleImage: Czy firma, która świadczy usługi marketingowe na rzecz firm musi zainstalować kasy fiskalne? fot. Thinkstock
Firma od 2007 r. zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz świadczy usługi marketingowe na rzecz firm. Z tego tytułu nie było obowiązku instalowania kas fiskalnych. W lipcu tego roku rozpoczęto nowy rodzaj (gałąź) działalności - usługi polegające na montażu u osób fizycznych zestawów telewizji satelitarnej. Działalność ta polega na usłudze montażu sprzętu, który klient (osoba fizyczna) kupuje od firmy, z którą podpisuje umowę na dostęp do telewizji.
Czy z racji świadczenia tego rodzaju usług musimy zainstalować kasy fiskalne? Czy do obrotu należy wliczać obroty z tytułu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które są w całości dokumentowane fakturami?

Firma, o której mowa w pytaniu, ustalając prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania powinna uwzględniać nie tylko wartość świadczonych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (oraz osób fizycznych prowadzących taką działalność, lecz nabywających usługi firmy "prywatnie") usług montażu zestawów telewizji satelitarnej, ale również wartość zwolnionych przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jeśli ustalona w ten sposób wartość obrotu podlegającego obowiązkowi ewidencjonowania przekroczyła w firmie 40.000 zł, firma musi zakupić kasy rejestrujące w celu ewidencjonowania usług montażu zestawów satelitarnych świadczonych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510) - dalej r.z.e., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności podlegającej obowiązkowi ewidencjonowania (tj. obrotu z tytułu sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł (pod warunkiem, że wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie roku przekroczenie kwoty obrotów podlegających obowiązkowi ewidencjonowania w wysokości 40.000 zł (zob. § 3 ust. 4 r.z.e.).

Mając na uwadze powyższe wyjaśnić pragnę, że prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ustala się na podstawie całego obrotu podlegającego obowiązkowi ewidencjonowania (który stanowi, jak zostało wskazane powyżej, obrót z tytułu sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych), w tym na podstawie obrotu zwolnionego przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. W konsekwencji firma, o której mowa w pytaniu, ustalając prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania powinna uwzględniać nie tylko wartość świadczonych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (oraz osób fizycznych prowadzących taką działalność, lecz nabywających usługi firmy "prywatnie") usług montażu zestawów telewizji satelitarnej, ale również wartość zwolnionych przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (zwolnienie to przysługuje na podstawie § 2 pkt 2 w zw. z poz. 16 załącznika do r.z.e., pod warunkiem, że świadczenie tych usług w całym zakresie dokumentowane jest fakturami).

A zatem, jeśli wartość obrotu podlegającego obowiązkowi ewidencjonowania (ustalona we wskazany powyżej sposób) przekroczyła w firmie 40.000 zł, nie może ona korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przysługującego ze względu na wartość obrotów podlegających temu obowiązkowi. Tym samym musi ewidencjonować za pomocą tych kas świadczone przez siebie usługi montażu zestawów satelitarnych, a więc musi zakupić kasę lub kasy rejestrujące (przy czym nie oznacza to obowiązku ewidencjonowania świadczonych przez firmę usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które nadal będą w takiej sytuacji mogły - pod warunkiem dokumentowania ich w całym zakresie fakturami - korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania).

Tomasz Krywan
Tomasz Krywan 14.09.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pełnoletniość niepełnosprawnego dziecka nie pozbawia preferencji podatkowych

  Obrazek do artykułu: Pełnoletniość niepełnosprawnego dziecka nie pozbawia preferencji podatkowych

  Z preferencyjnego opodatkowania może skorzystać osoba samotnie wychowująca dziecko, bez względu na jego wiek, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymało ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji... Więcej

 • Sprawdź się i zostań podatkowym liderem

  Obrazek do artykułu: Sprawdź się i zostań podatkowym liderem

  Ministerstwo Rozwoju i Finansów zorganizowało konkurs dla studentów i absolwentów kierunków prawniczych lub ekonomicznych. Uczestnicy konkursu „Podatkowi liderzy" mają za zadanie przedstawić swoje pomysły na zmiany w polskim systemie podatkowym. Na... Więcej

 • Firmy będą przekazywać fiskusowi dobowe wyciągi z rachunków bankowych

  Obrazek do artykułu: Firmy będą przekazywać fiskusowi dobowe wyciągi z rachunków bankowych

  Wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi KAS. przewiduje opublikowany projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Propozycja ta oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie. Nowe regulacje... Więcej

 • Jak być dobrym szefem

  Obrazek do artykułu: Jak być dobrym szefem

  Sam fakt pełnienia funkcji przełożonego nie wystarcza by być prawdziwym liderem. Potrzebna jest kombinacja wielu różnych umiejętności i cech charakteru by stać się szefem, który jest nie tylko skuteczny, ale także ceniony przez pracowników. Oto... Więcej

 • Oferta biura musi być elastyczna!

  Obrazek do artykułu: Oferta biura musi być elastyczna!

  Minęły czasy, kiedy wszystkie kancelarie podatkowe i biura rachunkowe miały identyczną, niezmieniającą się od wielu lat ofertę. Silna konkurencja i nowe potrzeby klientów wymuszają stałe dostosowywanie się do zmieniających się warunków prowadzenia... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE