Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy firma, która świadczy usługi marketingowe na rzecz firm musi zainstalować kasy fiskalne?

Czy firma, która świadczy usługi marketingowe na rzecz firm musi zainstalować kasy fiskalne?

14.09.09
articleImage: Czy firma, która świadczy usługi marketingowe na rzecz firm musi zainstalować kasy fiskalne? fot. Thinkstock
Firma od 2007 r. zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz świadczy usługi marketingowe na rzecz firm. Z tego tytułu nie było obowiązku instalowania kas fiskalnych. W lipcu tego roku rozpoczęto nowy rodzaj (gałąź) działalności - usługi polegające na montażu u osób fizycznych zestawów telewizji satelitarnej. Działalność ta polega na usłudze montażu sprzętu, który klient (osoba fizyczna) kupuje od firmy, z którą podpisuje umowę na dostęp do telewizji.
Czy z racji świadczenia tego rodzaju usług musimy zainstalować kasy fiskalne? Czy do obrotu należy wliczać obroty z tytułu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które są w całości dokumentowane fakturami?

Firma, o której mowa w pytaniu, ustalając prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania powinna uwzględniać nie tylko wartość świadczonych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (oraz osób fizycznych prowadzących taką działalność, lecz nabywających usługi firmy "prywatnie") usług montażu zestawów telewizji satelitarnej, ale również wartość zwolnionych przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jeśli ustalona w ten sposób wartość obrotu podlegającego obowiązkowi ewidencjonowania przekroczyła w firmie 40.000 zł, firma musi zakupić kasy rejestrujące w celu ewidencjonowania usług montażu zestawów satelitarnych świadczonych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510) - dalej r.z.e., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności podlegającej obowiązkowi ewidencjonowania (tj. obrotu z tytułu sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł (pod warunkiem, że wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie roku przekroczenie kwoty obrotów podlegających obowiązkowi ewidencjonowania w wysokości 40.000 zł (zob. § 3 ust. 4 r.z.e.).

Mając na uwadze powyższe wyjaśnić pragnę, że prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ustala się na podstawie całego obrotu podlegającego obowiązkowi ewidencjonowania (który stanowi, jak zostało wskazane powyżej, obrót z tytułu sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych), w tym na podstawie obrotu zwolnionego przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. W konsekwencji firma, o której mowa w pytaniu, ustalając prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania powinna uwzględniać nie tylko wartość świadczonych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (oraz osób fizycznych prowadzących taką działalność, lecz nabywających usługi firmy "prywatnie") usług montażu zestawów telewizji satelitarnej, ale również wartość zwolnionych przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (zwolnienie to przysługuje na podstawie § 2 pkt 2 w zw. z poz. 16 załącznika do r.z.e., pod warunkiem, że świadczenie tych usług w całym zakresie dokumentowane jest fakturami).

A zatem, jeśli wartość obrotu podlegającego obowiązkowi ewidencjonowania (ustalona we wskazany powyżej sposób) przekroczyła w firmie 40.000 zł, nie może ona korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przysługującego ze względu na wartość obrotów podlegających temu obowiązkowi. Tym samym musi ewidencjonować za pomocą tych kas świadczone przez siebie usługi montażu zestawów satelitarnych, a więc musi zakupić kasę lub kasy rejestrujące (przy czym nie oznacza to obowiązku ewidencjonowania świadczonych przez firmę usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które nadal będą w takiej sytuacji mogły - pod warunkiem dokumentowania ich w całym zakresie fakturami - korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania).

Tomasz Krywan
Tomasz Krywan 14.09.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zwrot VAT w systemie TAX FREE już od 200 złotych

  Obrazek do artykułu: Zwrot VAT w systemie TAX FREE już od 200 złotych

  W związku z sygnalizowanym negatywnym wpływem podwyższenia od 1 czerwca 2016 r. łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług na obroty realizowane przez małe rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX... Więcej

 • Współczesny księgowy musi podążać za zmieniającym się światem

  Obrazek do artykułu: Współczesny księgowy musi podążać za zmieniającym się światem

  Dyskusje o przyszłości rachunkowości i zawodu księgowego a także o cyberprzestrzeni i funkcjonowaniu w e-rzeczywistości zdominują II Kongres Polskiej Rachunkowości. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z okazji przypadającej w tym... Więcej

 • S&P potwierdza dotychczasową ocenę ratingową Polski

  Obrazek do artykułu: S&P potwierdza dotychczasową ocenę ratingową Polski

  Agencja ratingowa Standard & Poor's 21 kwietnia 2017 r. ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na dotychczasowym poziomie. To BBB+/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 dla długo-... Więcej

 • Zapomoga z USA jest opodatkowana w Polsce

  Obrazek do artykułu: Zapomoga z USA jest opodatkowana w Polsce

  Zapomoga wypłacona z funduszu pracowniczego z USA jest w Polsce opodatkowana na zasadzie odliczenia proporcjonalnego. Kwota ta powinna zostać wykazana w PIT-36 jako przychód z innych źródeł wraz z załącznikiem PIT-ZG, gdzie wykazany zostanie przychód... Więcej

 • KAS eliminuje nielegalny hazard

  Obrazek do artykułu: KAS eliminuje nielegalny hazard

  Ponad 3 tys. automatów do gier zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z policjantami od 1 kwietnia, kiedy wprowadzono nowelizację ustawy o grach hazardowych - poinformował w piątek w Sejmie wiceminister finansów... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE