Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy dochodzi do importu usług w przypadku refaktury na rzecz polskiego podatnika kosztów podatku dochodowego zapłaconego przez obcokrajowca w Polsce?

Czy dochodzi do importu usług w przypadku refaktury na rzecz polskiego podatnika kosztów podatku dochodowego zapłaconego przez obcokrajowca w Polsce?

02.10.09
articleImage: Czy dochodzi do importu usług w przypadku refaktury na rzecz polskiego podatnika kosztów podatku dochodowego zapłaconego przez obcokrajowca w Polsce? fot. Thinkstock
W 2007 r. pracował w Polsce jako manager obywatel Stanów Zjednoczonych zatrudniony na umowę o pracę w USA. Spółka amerykańska miesięcznie wystawiała faktury zgodnie z umową. W tym roku otrzymaliśmy od spółki amerykańskiej refakturę kosztów podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego przez obcokrajowca w Polsce. Koszty potraktowaliśmy jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.
Czy dochodzi tutaj do importu usług?
W przypadku zakupu od podmiotu amerykańskiego usług dostarczania personelu mamy do czynienia z importem usług. Jeśli więc potraktować kwotę stanowiącą pokrycie kosztów podatku dochodowego pracownika w Polsce jako część wynagrodzenia za tę usługę, to mamy tutaj do czynienia z importem usług.
Na wstępie należałoby się zastanowić, jak potraktować koszty z tytułu pokrycia podatku dochodowego "wynajętego" pracownika. Z opisu sytuacji wynika bowiem, że mieliśmy tutaj do czynienia z usługą wynajęcia personelu, tzn. firma amerykańska "załatwiła" Wam pracownika, w zamian za co Wy płaciliście jej wynagrodzenie.

Moim zdaniem koszty podatku dochodowego, czy też kwotę stanowiącą równowartość podatku dochodowego, potraktować należy jako część wynagrodzenia za usługę firmy amerykańskiej polegającej na wynajęciu personelu. Ta kwota (równowartość podatku dochodowego) też jest bowiem częścią kosztów, jakie ponosicie wynajmując pracownika. Jest to część kwoty należnej za tę usługę.
Płacona przez Was kwota - na podstawie refaktury, o której mowa - jest więc, czy też powinna być potraktowana jako wynagrodzenie za usługę wynajęcia personelu.

Czy w przypadku zakupu tej usługi - obrotem, z tytułu której, jest także płacona teraz kwota - od podmiotu zagranicznego mamy do czynienia z importem usług.
Z importem usług mamy do czynienia, w przypadku świadczenia usług przez podmiot zagraniczny, jeśli usługi te mają miejsce świadczenia w Polsce.
Usługę wynajęcia personelu (obrotem z tytułu której, jest także pokrycie kosztów podatku dochodowego obciążającego pracownika) świadczy niewątpliwie podmiot zagraniczny.

Z przepisu art. 27 ust. 3 pkt 2 w związku z ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., w przypadku gdy usługi dostarczania (oddelegowania) personelu są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.
Z powyższego wynika zatem, że w przypadku zakupu od podmiotu amerykańskiego usług dostarczania personelu mamy do czynienia z importem usług.
Jeśli więc potraktować kwotę stanowiącą pokrycie kosztów podatku dochodowego pracownika w Polsce jako część wynagrodzenia za tę usługę, to mamy tutaj do czynienia z importem usług.

Uwagi

Odpowiedzi udzielono przy założeniu, że kwota stanowiąca pokrycie kosztów podatku dochodowego pracownika w Polsce jest - zgodnie z umową - częścią wynagrodzenia za usługę "wynajęcia" pracownika (personelu).
Jeśli co innego wynika z umowy, to wówczas należałoby uznać, że pokrywając taki koszt, nie kupujecie Państwo niczego (żadnej usługi). Przy takim założeniu - nie dochodziłoby tutaj do importu usług.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Kolejna grupa wyłudzająca VAT rozbita

  Obrazek do artykułu: Kolejna grupa wyłudzająca VAT rozbita

  Rozbito kolejną paliwową grupę przestępczą wyłudzającą podatek. Za pośrednictwem spółek działających na terenie Wielkopolski wprowadzano do obrotu produkty paliwowe pochodzące z dostaw wewnątrzunijnych z terenu Litwy i Niemiec, z pominięciem... Więcej

 • Koszty naliczymy także od zaległego ekwiwalentu za urlop

  Obrazek do artykułu: Koszty naliczymy także od zaległego ekwiwalentu za urlop

  Ekwiwalent za urlop jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy, wobec czego jego wypłata uzasadnia naliczenie kosztów uzyskania, nawet jeśli wypłata następuje po ustaniu stosunku pracy wyjasnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego. Więcej

 • PIT-11 nie decyduje o podwyższonych kosztach

  Obrazek do artykułu: PIT-11 nie decyduje o podwyższonych kosztach

  Podatnik może uwzględnić w zeznaniu rocznym przysługujące koszty uzyskania przychodu w sytuacji, gdy płatnik dokona poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem zastosowania normy 50 proc. kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie zostaną... Więcej

 • Podatki zmarłego przedsiębiorcy zapłaci prokurent

  Obrazek do artykułu: Podatki zmarłego przedsiębiorcy zapłaci prokurent

  Minister Rozwoju przygotował projekt założeń do zmian w obowiązujących przepisach, które mają umożliwić tymczasowe prowadzenie przedsiębiorstwa zmarłego przedsiębiorcy, na zasadach zbliżonych do dotychczasowych. Wprowadzenie tych rozwiązań będzie... Więcej

 • Polska wersja GRI G4 pomoże firmom w opracowaniu raportów niefinansowych

  Obrazek do artykułu: Polska wersja GRI G4 pomoże firmom w opracowaniu raportów niefinansowych

  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z partnerami przygotowało polską wersję wytycznych GRI G4. To najbardziej popularny wzór raportowania niefinansowego. Dostępność tego standardu w języku polskim będzie dużą pomocą dla firm przystępujących do... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE