Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy dochody osiągnięte z pracy w Szkocji są wolne od podatku dochodowego w Polsce?

Czy dochody osiągnięte z pracy w Szkocji są wolne od podatku dochodowego w Polsce?

12.02.10
articleImage: Czy dochody osiągnięte z pracy w Szkocji są wolne od podatku dochodowego w Polsce? fot. Thinkstock
Osoba fizyczna (18 lat, ucząca się w LO), pracowała "legalnie" w Szkocji w okresie wakacyjnym w 2009 r. W Szkocji pobrano zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia. W jaki sposób rozliczyć się przed polskim urzędem skarbowym?
I jak odzyskać różnicę z tytułu różnych stawek podatkowych w obydwu krajach?

Dochody osiągnięte w Szkocji z pracy są wolne od podatku dochodowego w Polsce, z tym wszakże zastrzeżeniem, że będą one wpływać na stawkę procentową podatku dla pozostałych dochodów (o ile wystąpiły) osiągniętych w Polsce.
Jeśli osoba fizyczna, o której mowa, nie uzyskała w Polsce żadnych innych dochodów, to nie ma obowiązku składania w Polsce żadnego zeznania rocznego.
Jeśli osoba, o której mowa, ma dochody w Polsce, bądź też nie ma takowych, lecz chciałaby "pokazać" polskiemu fiskusowi zagraniczne dochody (aby w przyszłości uniknąć pytań o źródła finansowania niektórych wydatków), to wówczas powinna złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36 i wykazać zagraniczne dochody w polu 168 tego formularza.
Osoba, o której mowa, miała w 2009 r. miejsce zamieszkania w Polsce. W związku z tym podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.
Oznacza to, że osoba taka powinna opodatkować w Polsce całość swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Powinna zgłosić do opodatkowania także swoje przychody osiągnięte w Szkocji. W odniesieniu do przychodów zagranicznych regulacje przepisów polskich mogą być modyfikowane (zmieniane i uzupełniane) przez regulacje zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, do których zresztą sama u.p.d.o.f. nakazuje się odwołać.
Przychody zostały osiągnięte w Szkocji. Jest ona częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W związku z tym odwołać się tutaj należy do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1840) - dalej Konwencja.
Przepisy Konwencji przewidują, że osoba polska, która uzyskała w Wielkiej Brytanii dochody m.in. z pracy najemnej, będzie w Polsce zwolniona od podatku dochodowego z takich dochodów, z tym że Polska może uwzględnić dochód z Wielkiej Brytanii przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu takiej osoby (art. 22 ust. 2 lit. a) i c) Konwencji).
Dochody osiągnięte w Szkocji z pracy są zatem wolne od podatku dochodowego w Polsce, z tym wszakże zastrzeżeniem, że będą one wpływać na stawkę procentową podatku dla pozostałych dochodów (o ile wystąpiły) osiągniętych w Polsce.
Sposób obliczania podatku od polskich dochodów, w przypadku gdy - tak, jak w sytuacji opisanej w pytaniu - zagraniczne dochody są wolne od podatku w Polsce, lecz wpływają na opodatkowanie polskich dochodów, określony jest w art. 27 ust. 8 u.p.d.o.f. Zgodnie z powołanym przepisem, podatek określa się wówczas w następujący sposób:
1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (tu: dochody ze Szkocji) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej,
2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
3) ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (czyli tylko do polskiego dochodu).
Jeśli osoba fizyczna, o której mowa, nie uzyskała w Polsce żadnych innych dochodów, to nie ma obowiązku składania w Polsce żadnego zeznania rocznego. Jeśli bowiem nie ma w Polsce dochodów opodatkowanych, to dochody ze Szkocji nie wywierają żadnego wpływu na polskie rozliczenia podatkowe. Nie ma wtedy obowiązku złożenia zeznania rocznego, choć można takie zeznanie złożyć.
Jeśli osoba, o której mowa, ma dochody w Polsce, bądź też chciałaby "pokazać" polskiemu fiskusowi zagraniczne dochody (aby w przyszłości uniknąć pytań o źródła finansowania niektórych wydatków), to wówczas powinna złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36 i pokazać zagraniczne dochody w polu 168 tego formularza.
Obliczając podatek, należy postępować zgodnie z - już powoływanym - art. 27 ust. 8 u.p.d.o.f.
"I jak odzyskać różnicę z tytułu różnych stawek podatkowych w obydwu krajach?" - nie rozumiem. Przecież tutaj będzie opodatkowanie tylko w Szkocji. W Polsce nie ma więc czego odzyskiwać. Nie ma żadnej różnicy w wysokości zastosowanych stawek podatku, bowiem w Polsce dochody ze Szkocji są wolne od podatku dochodowego.
Podejrzewam natomiast, że dochody w Szkocji nie przekraczały kwoty wolnej tam od podatku dochodowego. Zapewne zatem należy się zwrot szkockiego podatku. W tym celu jednak należy domagać się zwrotu od szkockiego fiskusa.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE