Strona główna » Wiedza » Interpretacje » Brytyjska spółka zapłaci w Polsce podatek, gdy jej oddział zajmuje się tym samym

Brytyjska spółka zapłaci w Polsce podatek, gdy jej oddział zajmuje się tym samym

18.05.17

Stała placówka, której cel jest identyczny z celem przedsiębiorstwa, jako całości, nie prowadzi działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 kwietnia 2017 r.

articleImage: Brytyjska spółka zapłaci w Polsce podatek, gdy jej oddział zajmuje się tym samym fot. Thinkstock

Kwestią do ustalenia było to czy oddział zagranicznego przedsiębiorcy stanowi zakład na terytorium Polski na podstawie polsko-brytyjskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Chodziło o brytyjską spółkę, która jest agencją pośrednictwa pracy. Spółka rekrutuje pracowników w branży medycznej na skalę międzynarodową. W Polsce spółka zarejestrowała swój oddział. Oddział zatrudnia pracowników na terenie Polski i jest z tego tytułu płatnikiem PIT. Zatrudnieni w polskim oddziale pracownicy świadczą pracę na terenie Polski. Wszystkie umowy dotyczące świadczonych usług pośrednictwa zawierane są przez spółkę brytyjską. Oddział polski nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie Polski. Pracownicy zatrudnieni w polskim oddziale nie dokonują żadnej sprzedaży towarów czy usług zarówno na terytorium Polski jak również poza krajem. Pracownicy oddziału nie posiadają ani nie wykonują zwyczajowo pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu spółki, nie posiadają też uprawnień ani nie prowadzą w praktyce negocjacji warunków umów wiążących dla Spółki. Wszelkie umowy z kontrahentami, które są wiążące dla Spółki są zawierane bezpośrednio przez odpowiednio upoważnionych do tego pracowników spółki (innych niż pracownicy oddziału w Polsce) poza terytorium Polski.

Spółka zapytała fiskusa z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że ma w Polsce zakład w rozumieniu art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią skutkujący opodatkowaniem spółki podatkiem dochodowym w Polsce.

Zdaniem spółki nie. Według niej utrzymywanie oddziału podyktowane jest wyłącznie wykonywaniem czynności pomocniczych niezbędnych dla prowadzenia przedsiębiorstwa angielskiej spółki i tym samym forma aktywności na terytorium Rzeczypospolitej nie nosi znamion zakładu. Spółka uznała, więc, że nie osiąga na terytorium Polski żadnego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Według organu ze stanu faktycznego wynika, że przedmiot działalności spółki brytyjskiej na terytorium Polski w związku z działaniami podejmowanymi przez oddział będzie się pokrywał z przedmiotem jej działalności, jako całości. Zarówno działalność spółki brytyjskiej jak i oddziału w Polsce polega m.in. na rekrutowaniu pracowników w branży medycznej na skalę międzynarodową i pośredniczeniu w zatrudnieniu. Konsultant w oddziale aktywnie poszukuje pielęgniarek i innego personelu medycznego i zachęca do zarejestrowania się w bazie agencji. Po znalezieniu właściwej osoby kandydat wysyłany jest do pracy a wszelkie kwestie formalne i finansowe załatwiane są przez stosowne działy Spółki w Wielkiej Brytanii. Siedziba oddziału znajduje się w Polsce a zatrudnieni w polskim oddziale pracownicy świadczą pracę na terenie Polski. Oddział jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce. Zatem, w analizowanej sytuacji nie można mówić o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze działalności oddziału w Polsce w odniesieniu do działalności jednostki macierzystej gdyż w istocie działalność oddziału w części jest tożsama z działalnością jednostki macierzystej.

Organ zwrócił uwagę, że często trudno jest odróżnić działalność mającą charakter przygotowawczy lub pomocniczy od działalności, która nie ma takiego charakteru. Z pewnością stała placówka, której cel jest identyczny z celem przedsiębiorstwa, jako całości, nie prowadzi działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym.

Według organu spółka spełnia wszystkie warunki niezbędne do uznania jej za zakład w rozumieniu tej UPO z Wielką Brytanią, gdyż: istnieje miejsce gdzie działalność jest prowadzona (placówka), ma ona charakter stały, działalność wykonywana w oddziale nie ma przygotowawczego lub pomocniczego charakteru. Organ podkreślił również, że także w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oddział wypełnia warunki uznania go za zakład zagraniczny.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1-2.4010.31.2017.1.BG

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: MF
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pełnoletniość niepełnosprawnego dziecka nie pozbawia preferencji podatkowych

  Obrazek do artykułu: Pełnoletniość niepełnosprawnego dziecka nie pozbawia preferencji podatkowych

  Z preferencyjnego opodatkowania może skorzystać osoba samotnie wychowująca dziecko, bez względu na jego wiek, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymało ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji... Więcej

 • Sprawdź się i zostań podatkowym liderem

  Obrazek do artykułu: Sprawdź się i zostań podatkowym liderem

  Ministerstwo Rozwoju i Finansów zorganizowało konkurs dla studentów i absolwentów kierunków prawniczych lub ekonomicznych. Uczestnicy konkursu „Podatkowi liderzy" mają za zadanie przedstawić swoje pomysły na zmiany w polskim systemie podatkowym. Na... Więcej

 • Firmy będą przekazywać fiskusowi dobowe wyciągi z rachunków bankowych

  Obrazek do artykułu: Firmy będą przekazywać fiskusowi dobowe wyciągi z rachunków bankowych

  Wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi KAS. przewiduje opublikowany projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Propozycja ta oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie. Nowe regulacje... Więcej

 • Jak być dobrym szefem

  Obrazek do artykułu: Jak być dobrym szefem

  Sam fakt pełnienia funkcji przełożonego nie wystarcza by być prawdziwym liderem. Potrzebna jest kombinacja wielu różnych umiejętności i cech charakteru by stać się szefem, który jest nie tylko skuteczny, ale także ceniony przez pracowników. Oto... Więcej

 • Oferta biura musi być elastyczna!

  Obrazek do artykułu: Oferta biura musi być elastyczna!

  Minęły czasy, kiedy wszystkie kancelarie podatkowe i biura rachunkowe miały identyczną, niezmieniającą się od wielu lat ofertę. Silna konkurencja i nowe potrzeby klientów wymuszają stałe dostosowywanie się do zmieniających się warunków prowadzenia... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE