Strona główna » Wiedza » Aktualności » Biura rachunkowe czekają nowe obowiązki

Biura rachunkowe czekają nowe obowiązki

13.07.18

Od 13 lipca obowiązują nowe przepisy określające zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do ich stosowania zobowiązane są m.in. biura rachunkowe. Będą musiały opracować i wdrożyć ocenę ryzyka. To jednak nie koniec obowiązków.

articleImage: Biura rachunkowe czekają nowe obowiązki fot. Thinkstock

Wśród instytucji zobowiązanych do rozpoznania ryzyka prania pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi zostały wymienione m.in. podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Oznacza to, iż nie wszystkie biura rachunkowe będą zobowiązane do stosowania tych przepisów. Wyznacznikiem jest tu prowadzenie ksiąg rachunkowych, a więc biura, które prowadzą dla swoich klientów wyłącznie podatkową księgę przychodów i rozchodów nie są instytucjami obowiązanymi podlegającymi pod przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Nowe przepisy znacznie poszerzyły krąg osób odpowiedzialnych za wdrożenie oraz późniejsze działanie biura rachunkowego zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Nie wystarczy, tak jak było to dotychczas, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie. Od 13 lipca odpowiedzialność za wdrożenie przepisów nowej ustawy ponosią wyznaczeni członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla lub członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego (w biurach rachunkowych, w których te podmioty funkcjonują). Oprócz tego konieczne jest wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności biura rachunkowego oraz pracowników i innych osób wykonujących czynności na jego rzecz z przepisami ustawy. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu biura rachunkowego zawiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

W przypadku biur rachunkowych prowadzących działalność jednoosobowo zadania powyższe wykonuje właściciel biura.

Wdrożenie i aktualizacja procedur wewnętrznych

Od 13 lipca 2018 r. biura rachunkowe będą zobowiązane do rozszerzenia obowiązujących procedur. Będzie to nie tylko, tak jak do tej pory, wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ale także wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dla biur rachunkowych oznacza to konieczność aktualizacji i dostosowania do nowych regulacji pierwszej z tych procedur i przygotowania drugiej do 13 lipca.

Ocena ryzyka

Nowym obowiązkiem biur rachunkowych jest również konieczność opracowania i wdrożenia oceny ryzyka w formie papierowej lub elektronicznej. Należy w niej zidentyfikować i ocenić ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do działalności biura rachunkowego, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Przy ocenianiu ryzyka mogą również uwzględniać obowiązującą krajową ocenę ryzyka, jak również sprawozdanie Komisji Europejskiej.
Pierwszą ocenę ryzyka biura rachunkowe muszą sporządzić w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 13 stycznia 2019 r. Ocena ryzyka powinna być aktualizowana w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co dwa lata.

Przekazywanie informacje do Generalnego Inspektora

Kolejna bardzo ważna zmiana to znaczne skrócenie czasu na przekazanie informacji do Generalnego Inspektora. Do tej pory informacje o transakcjach przekraczających 15 tys. euro należało przekazywać w terminie 14 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego Od 13 lipca termin ten zostanie skrócony do 7 dni od dnia przyjęcia wpłaty lub dokonania wypłaty środków pieniężnych lub transakcji płatniczej transferu środków pieniężnych o wartości przekraczającej 15 tys. euro. Biura rachunkowe nie będą jednak już musiały prowadzić rejestru transakcji.

Wyższe kary

Nowe przepisy znacznie zwiększają wysokość kar, jakie GIIF może nałożyć na instytucje obowiązane. Do tej pory maksymalna wysokość kary mogła wynosić 750 tys. zł. Obecnie została podwyższona do 1 mln euro.

Więcej na temat zmian przeczytasz w analizie Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. >>
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Obrazek do artykułu: Sejm pracuje nad zmianami w akcyzie

  Gaz do silników spalinowych z zerową akcyzą – takie są założenia projektu nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Na środowych posiedzeniu Sejmu odbyło drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Więcej

 • NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Obrazek do artykułu: NSA: Nie każde szkolenie jest źródłem przychodu w PIT

  Skoro udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie po opłaceniu składek członkowskich, to nie można przyjąć, że zachodzi nieodpłatność świadczenia. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej

 • Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Obrazek do artykułu: Prof. Etel: Tryb przyznawania ulg w podatkach trzeba zmienić

  Może tak być – i w praktyce to się zdarza – że wójt jako beneficjent wpływów z podatku wyrazi zgodę na umorzenie zaległości, a naczelnik urzędu skarbowego jej nie udzieli. Ta dziwna procedura współdecydowania o podatkach lokalnych przez organy... Więcej

 • Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Obrazek do artykułu: Będą nowe zasady rozliczania PIT

  Opublikowany we wtorek projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że rozliczenie roczne PIT dla wszystkich podatników przygotuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od przyszłego roku, dzięki nowej usłudze Twój e-PIT,... Więcej

 • Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Obrazek do artykułu: Korekta deklaracji po kontroli podatkowej niemożliwa?

  Jeżeli kontrola podatkowa nastąpiła niezwłocznie po złożeniu deklaracji podatkowej lub też w krótkim czasie po niej, podatnik zostaje pozbawiony możliwości sprostowania swojej deklaracji VAT. Wykonanie prawa do odliczenia VAT przez podatnika staje... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE