Strona główna » Wiedza » Eksperci o podatkach » Analiza wskaźnikowa dostarcza najważniejszych informacji o sytuacji finansowej firmy

Analiza wskaźnikowa dostarcza najważniejszych informacji o sytuacji finansowej firmy

13.08.15

Dla finansisty znajomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest koniecznością - bez niej nie sposób podjąć właściwej decyzji finansowej, np. czy obciąć koszty, czy raczej zwiększyć sprzedaż. Najważniejsze wydaje się zatem pytanie jaka właściwie jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.

articleImage: Analiza wskaźnikowa dostarcza najważniejszych informacji o sytuacji finansowej firmy fot. Thinkstock

Istotna okazuje się nie tylko sytuacja w określonym obszarze, np. płynności finansowej, ale również całego przedsiębiorstwa, ponieważ menedżerowie, zarząd, a zwłaszcza właściciele, oczekują jednoznacznej opinii: jest dobrze lub jest źle.

Narzędziem poznania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest analiza finansowa jego sprawozdania finansowego, czyli bilansu, rachunku zysków i strat itd. Sprawozdanie finansowe, zgodnie z teorią rachunkowości, jest wiernym obrazem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z różnych jednak powodów zawartość sprawozdania nie wystarcza i konieczna okazuje się jego dalsza obróbka właśnie za pomocą analizy finansowej. Zasadniczą jej częścią, słusznie uważaną za najważniejszą, jest analiza wskaźnikowa. Analiza wskaźnikowa dostarcza najważniejszych informacji o sytuacji finansowej. Cieszy się popularnością wśród praktyków finansów i ekonomii, gdyż posiada wiele zastosowań.

Już wkrótce, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukaże się książka Dariusza Wędzkiego "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego".

W publikacji znajdziemy odpowiedzi na pytania:
1. Jaka właściwie jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa?
2. Czy obciąć koszty, czy raczej zwiększyć sprzedaż?
3. Czy zaciągnąć kredyt, czy zainwestować gotówkę w akcje spółek z Giełdy Papierów Wartościowych?
4. Jak obliczać i interpretować wskaźniki finansowe?
5. Jak sprawdzić i obliczyć płynność finansową oraz wypłacalność długoterminową przedsiębiorstwa?
6. Jak sprawdzić i obliczyć rentowność przedsiębiorstwa?
7. Czy udzielić kredytu handlowego kontrahentowi?

Pierwsze wydanie tej książki otrzymała Polską Nagrodę za Osiągnięcia w Dziedzinie Zarządzania Finansami - Beta 2007. W stosunku do poprzedniego wydania przebudowano i wzbogacono o nowe treści systemy wskaźników finansowych. Rozwinięto i przebudowano treści dotyczące tworzenia syntetycznej oceny sytuacji finansowej. Zwiększono też liczbę przykładów, które w dalszym ciągu opierają się na rzeczywistych danych polskich przedsiębiorstw i zmieniono wiele wykresów i rysunków, czyniąc je bardziej przejrzystymi i komunikatywnymi.

Dariusz Wędzki jest profesorem tytularnym, doktorem habilitowanym ekonomii. Kieruje Katedrą Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz jest pracownikiem Katedry Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest również ekspertem firm doradczych White Young Green International oraz White Young Green Consulting.

Dowiedz się więcej z książki
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
 • rzetelna i aktualna wiedza
 • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Jolanta Mazur 13.08.15
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Jak przygotować skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

  Obrazek do artykułu: Jak przygotować skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

  Firma KPMG opublikowała wytyczne do przygotowania skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego. Publikacja przedstawia skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe fikcyjnej, międzynarodowej korporacji, która nie jest jednostką stosującą MSSF po... Więcej

 • Za niezłożenie sprawozdania finansowego grozi kara

  Obrazek do artykułu: Za niezłożenie sprawozdania finansowego grozi kara

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osobowe, które ze względu na skalę swojej działalności są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych mają obowiązek złożenia w terminie do 30 kwietnia nie tylko zeznań podatkowych, ale... Więcej

 • Nie ma możliwości korygowania zatwierdzonych sprawozdań finansowych

  Obrazek do artykułu: Nie ma możliwości korygowania zatwierdzonych sprawozdań finansowych

  Sprawozdania finansowe za lata minione nie podlegają korekcie. Ewentualne błędy stwierdzone po zatwierdzeniu sprawozdania ujmuje się w sprawozdaniu bieżącym, jeśli są istotne - nie obciążając bieżącego wyniku, tylko korygując pozycję "kapitały". Więcej

 • Wysokość kosztów podatkowych czasami można zmienić

  Obrazek do artykułu: Wysokość kosztów podatkowych czasami można zmienić

  Na rozliczenie rocznego podatku dochodowego pracownicy mają jeszcze nieco ponad miesiąc. W PIT uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wskazane wcześniej przez pracodawcę w PIT-11. Czasem można jednak przyjąć inne wartości. Więcej

 • Konstytucja biznesu podpisana

  Obrazek do artykułu: Konstytucja biznesu podpisana

  Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek pakiet ustaw tzw. Konstytucję biznesu. Podpisane przepisy wprowadzają m.in. nową instytucję działalności nierejestrowej. Będzie to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód z tego tytułu nie... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE